Περιήγηση: Κίεβο

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Σλοβακία διακόπτει τη στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο

Στον από­η­χο της νίκης του στις πρό­σφα­τες εκλο­γές, στις οποί­ες κυριάρ­χη­σε η ενδο­α­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση γύρω από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση ΗΠΑ -…

Διεθνή
Ουκρανία: Αποκαθηλώθηκε προτομή του Σοβιετικού κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν (ΦΩΤΟ)

Προ­το­μή του Σοβιε­τι­κού κοσμο­ναύ­τη Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν απο­κα­θη­λώ­θη­κε στο Κίε­βο, όπως ανέ­φε­ρε το κανά­λι Telegram «Απο­α­ποι­κιο­ποί­η­ση. Ουκρα­νία» («Dekolonizatsiya. Ukraina»), με μια φωτο­γρα­φία που δεί­χνει το…

Διεθνή
Ουκρανία: Εκκενώνονται δεκάδες οικισμοί με αλληλοκατηγορίες Κιέβου-Μόσχας για την ανατίναξη του υδροηλεκτρικού φράγματος

Το υδροη­λε­κτρι­κό φράγ­μα της Καχόβ­κα, το οποίο βρί­σκε­ται στις ζώνες της περι­φέ­ρειας της Χερ­σώ­νας στη νότια Ουκρα­νία που ελέγ­χο­νται από…

Διεθνή
Κίεβο: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας

Του­λά­χι­στον ένας άνθρω­πος έχα­σε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυ­μα­τί­στη­καν όταν συντρίμ­μια ενα­έ­ριου «στό­χου» που καταρ­ρί­φθη­κε κατέ­πε­σαν σε πολυκατοικία…

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταρρίφθηκαν πάνω από 40 drones και ρωσικοί πύραυλοι

Η ουκρα­νι­κή αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να κατέρ­ρι­ψε πάνω από 40 τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­να μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη-καμι­κά­ζι και πυραύ­λους που κατευ­θύ­νο­νταν στο Κίε­βο σήμε­ρα, ανακοίνωσε…

Διεθνή
Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ: Ζήτημα εμπλοκής του ΝΑΤΟ η αποστολή F‑16 στο Κίεβο

Η παρά­δο­ση μαχη­τι­κών F‑16 στην Ουκρα­νία θα έθε­τε ζήτη­μα εμπλο­κής του NATO στην ένο­πλη σύρ­ρα­ξη, τόνι­σε ο πρε­σβευ­τής της Ρωσί­ας στις ΗΠΑ, Ανα­τό­λι Αντό­νοφ, σε…

Διεθνή
Κρεμλίνο: Κατηγορεί το Κίεβο για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν από ουκρανικά drones

Στην κατάρ­ρι­ψη δύο ουκρα­νι­κών drones προ­χώ­ρη­σε το Κρεμ­λί­νο, κατη­γο­ρώ­ντας το Κίε­βο για από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του Πού­τιν και καταγ­γέλ­λο­ντας «τρο­μο­κρα­τι­κή ενέργεια».…