Περιήγηση: Κολομβία

Διεθνή
Κολομβία: Ορκίστηκε ο σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο

Ο Γκου­στά­βο Πέτρο, επι­κε­φα­λής του συνα­σπι­σμού σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών και φιλε­λεύ­θε­ρων κομ­μά­των «Ιστο­ρι­κή Συμ­φω­νία» («Pacto Historico» — τον στη­ρί­ζει και το Κολομ­βια­νό ΚΚ), που επι­κρά­τη­σε στις…

Διεθνή
Κολομβία: Ο σοσιαλδημοκράτης Γκουστάβο Πέτρο εξελέγη πρόεδρος — Συγχαρητήρια από ΗΠΑ και ΕΕ

«Χαράς ευαγ­γε­λία» για τους σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες σε Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και Ελλά­δα. O 62χρονος γερου­σια­στής Γκου­στά­βο Πέτρο, επι­κε­φα­λής του συνα­σπι­σμού σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών και…