Περιήγηση: Κολομβία

Διεθνή
Αμερικάνοι στρατιώτες ατιμώρητοι βιαστές ανήλικων κοριτσιών στην Kολομβία

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της / Βιντε­ο­σκο­πού­σαν τα θύμα­τά τους Τα έργα και ημέ­ρες του Αμε­ρι­κά­νι­κου Ιμπε­ρια­λι­σμού στην Κολομ­βία δεν περι­γρά­φο­νται. Στρα­τιώ­τες και μισθοφόροι…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου 1830 πεθαίνει ο Σιμόν Μπολιβάρ, ο Ελευθερωτής

Σαν σήμε­ρα 17 Δεκεμ­βρί­ου 1830 πεθαί­νει ο Βενε­ζου­ε­λά­νος στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός ηγέ­της Σιμόν Μπο­λι­βάρ, που έγι­νε σύμ­βο­λο του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώνα…

Διεθνή
Δύο δημοψηφίσματα

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Την περα­σμέ­νη Κυρια­κή έλα­βαν χώρα δύο δημο­ψη­φί­σμα­τα, σε δυο δια­φο­ρε­τι­κές γωνιές του πλα­νή­τη και με διαφορετικό…