Περιήγηση: Κρατική καταστολή

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Απαράδεκτη η προσπάθεια Μητσοτάκη να βάλει στο ίδιο τσουβάλι ειδεχθή εγκλήματα και δημόσιες συναθροίσεις

Σε σχό­λιό του για την ομι­λία του Κυρ. Μητσο­τά­κη σε εκδή­λω­ση του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, το Γρα­φείο Τύπου της…

Κοινωνία
ΜΑΤ-Εξάρχεια: Ξυλοκόπησαν και συνέλαβαν πατέρα μπροστά στα ανήλικα παιδιά του

Σε επί­δει­ξη κρα­τι­κού αυταρ­χι­σμού προ­χώ­ρη­σαν οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, που έχουν εγκα­τα­στα­θεί στην περιο­χή γύρω από τα Εξάρ­χεια. Συγκε­κρι­μέ­να χτες, ένας…

Κοινωνία
ΚΝΕ: Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε πορεία φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

«Καταγ­γέλ­λου­με την απρό­κλη­τη επί­θε­ση που δέχθη­κε πορεία φοι­τη­τών σήμε­ρα στο κέντρο της Αθή­νας, με απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό φοι­τη­τών. Οι αστυνομικές…

Επικαιρότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Επίθεση των ΜΑΤ σε συναυλία στο ΑΠΘ — Σχόλιο της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

Σε άλλη μια ενέρ­γεια που απο­δει­κνύ­ει ότι η κυβέρ­νη­ση έχει σχέ­διο να κλι­μα­κώ­σει περαι­τέ­ρω τον αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή επιδόθηκαν…

Επικαιρότητα
Κ. Μπακογιάννης: «Τροχονόμος» μεγαλοξενοδόχων και μεγαλεμπόρων, λαγός της κυβερνητικής καταστολής

Μία ακό­μα αντι­λαϊ­κή παρέμ­βα­ση από τον δήμαρ­χο Αθή­νας Κ. Μπα­κο­γιάν­νη. Με επι­στο­λή του προς τους υπουρ­γούς Εσω­τε­ρι­κών, Μάκη Βορί­δη και…

Διεθνή
Άγρια καταστολή στην Ολλανδία από την αστυνομία εναντίον διαδηλωτών για το δικαίωμα στη στέγαση

Την Κυρια­κή 17 Οκτώ­βρη εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι και νέοι δια­δή­λω­σαν στο Ρότερ­νταμ της Ολλαν­δί­ας διεκ­δι­κώ­ντας το δικαί­ω­μα στη στέ­γα­ση. Στη δια­δή­λω­ση έδω­σαν δυνα­μι­κό «παρών» μέλη του…

Διεθνή
«Μυστικά σχέδια» σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος: Καταστολή και προβοκάτσια πάνε χέρι χέρι

Στο «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» υπάρ­χει μια ενδια­φέ­ρου­σα προ­σέγ­γι­ση για τα σχέ­δια κατα­στο­λής και προ­βο­κά­τσιας των αστι­κών κρα­τών και των ιμπεριαλιστικών…