Περιήγηση: Κρατική καταστολή

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Nα καταργηθούν εδώ και τώρα οι ειδικές μονάδες καταστολής — Καμία ανοχή στην κρατική βία

«Πρέ­πει να καταρ­γη­θούν εδώ και τώρα» οι διά­φο­ρες ειδι­κές ομά­δες κατα­στο­λής όπως ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΟΔΟΣ, Πανε­πι­στη­μια­κή αστυνομία…

Κοινωνία
Κίνηση Αποστράτων Αστυνομικών: Η πολιτική της καταστολής υπεύθυνη για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά

«Η πολι­τι­κή της κατα­στο­λής, κύρια υπεύ­θυ­νη για τον θάνα­το του 16χρονου» σημειώ­νει η Κίνη­ση Απο­στρά­των Αστυ­νο­μι­κών για τον θάνα­το του…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Νεκρός 16χρονος Ρομά: Μαζική συγκέντρωση και πορεία στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην κρατική βία και δολοφονία

Μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία στο υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας Θρά­κης ενά­ντια στην κρα­τι­κή βία και δολο­φο­νία έγι­νε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη για τον θάνατο…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: «Κτήνος που φοράει στολή της Προστασίας του Πολίτη» ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο

Ο πυρή­νας του νομο­σχε­δί­ου και της αστυ­νο­μι­κής βίας και αυθαι­ρε­σί­ας είναι ίδιος, είναι η έντα­ση της κατα­στο­λής απέ­να­ντι στον εχθρό…