Περιήγηση: Λένινγκραντ

Διεθνή
Μαίνεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση: Οι Ρώσοι κατέλαβαν το Δημαρχείο της Μπαχμούτ

Την κατά­λη­ψη του κτι­ρί­ου του Δημαρ­χεί­ου της Μπαχ­μούτ (Αρτέ­μοβσκ) ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το πρωί, ο επι­κε­φα­λής της εται­ρεί­ας μισθο­φό­ρων «Βάγκνερ», ο…

Διεθνή
Ρωσία: Οι κομμουνιστές τίμησαν την επέτειο ίδρυσης του Κόκκινου Στρατού

Αψη­φώ­ντας τις πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και τις απα­γο­ρεύ­σεις εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας, εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι, νέοι και νέες, μέλη και υπο­στη­ρι­κτές κομμουνιστικών…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας- Ομιλία στο Λένινγκραντ: «Είναι ακράδαντη η πίστη μας ότι έτσι κι αλλιώς η Γη θα γίνει κόκκινη»

Ξεκί­νη­σαν την Πέμ­πτη 2 Νοέμ­βρη στο Λένιν­γκραντ (Αγ. Πετρού­πο­λη) οι εργα­σί­ες της 19ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των με θέμα «100…