Περιήγηση: Μάικ Πομπέο

Πολιτική
Επίσκεψη Πομπέο στη Σούδα: Σήμα επίσπευσης των διευθετήσεων σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας

Σήμα επί­σπευ­σης των διευ­θε­τή­σε­ων σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας και μεγα­λύ­τε­ρης εμπλο­κής στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών έδωσε…

Επικαιρότητα
Ανεπιθύμητος ο Πομπέο στην Θεσσαλονίκη: Σήμερα στις 7 μ.μ. στο άγαλμα Βενιζέλου το συλλαλητήριο της ΕΔΥΕΘ

Σήμε­ρα το από­γευ­μα, στις 7 μμ, στο άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης, από κοινού…

Ανακοινώσεις
Επίσκεψη Πομπέο στη Θεσσαλονίκη: Ανοικτή επιστολή της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο δήμαρχο Κ. Ζέρβα

Να μη βάλει σφρα­γί­δα στα σχέ­δια Αμε­ρι­κα­νών, ΝΑΤΟ, ΕΕ και κυβέρ­νη­σης, με το να συνα­ντη­θεί με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Μάικ Πομπέο, καλεί…

Ανακοινώσεις
Θεσσαλονίκη — ΕΔΥΕΘ: Συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη Πομπέο τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη

«Ανε­πι­θύ­μη­τος ο υπουρ­γός του πολέ­μου των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στην Ελλά­δα», σημειώ­νει η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης, καλώ­ντας στο συλ­λα­λη­τή­ριο που…

Ατέχνως
Εντείνονται οι διεργασίες για επώδυνους συμβιβασμούς — Στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα ο Μάικ Πομπέο

Εντεί­νο­νται οι διερ­γα­σί­ες και οι παρεμ­βά­σεις ΕΕ και Γερ­μα­νί­ας, ενό­ψει και της Συνό­δου Κορυ­φής της ΕΕ την ερχό­με­νη βδο­μά­δα, όπως…