Περιήγηση: Μπρεχτ

Σκίτσα
Ο πόλεμος

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%cf%8c/

Εκδηλώσεις
«Πως η ανάγκη γίνεται ιστορία.…» — Συγκλονιστική συναυλία του Θ.Μικρούτσικου για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ

Μια εξαι­ρε­τι­κή μου­σι­κή εμπει­ρία έζη­σαν όσοι βρέ­θη­καν την Κυρια­κή στο Κλει­στό Ολυ­μπια­κό Γυμνα­στή­ριο Γαλα­τσί­ου, παρα­κο­λου­θώ­ντας την συγκλο­νι­στι­κή και συγκι­νη­τι­κή συναυ­λία του…

Πρόσωπα
Μπ. Μπρεχτ: «Κάποτε αλλάζουν οι καιροί και οι ελπίδες των λαών ξεσπάνε»

Σήμε­ρα, 10 Φλε­βά­ρη, συμπλη­ρώ­νο­νται 120 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του σπου­δαί­ου κομ­μου­νι­στή δια­νοη­τή, ποι­η­τή και δρα­μα­τουρ­γού Μπέρ­τολτ Μπρεχτ. Ενός ανθρώπου…