Περιήγηση: Νέα Ιωνία

Ατέχνως
ΚΟ Ν. Ιωνίας του ΚΚΕ: Καταγγέλλουν την αλλοίωση του μνημείου του Μπλόκου της Καλογρέζας από τη δημοτική αρχή

Την προ­σβο­λή και αλλοί­ω­ση του μνη­μεί­ου του Μπλό­κου της Καλο­γρέ­ζας από τη δημο­τι­κή αρχή, καταγ­γέλ­λουν σε ανα­κοί­νω­σή τους οι Κομματικές…

Ανακοινώσεις
Η δημοτική αρχή Νέας Ιωνίας επιδίδεται συστηματικά σε ξεδιάντροπα ψεύδη, συκοφαντίες, αυταρχισμό και φυσικά αντικομουνισμό

Η νέα Δημο­τι­κή Αρχή της Νέας Ιωνί­ας με επι­κε­φα­λής τη δήμαρ­χο κ. Θωμαϊ­δου εφαρ­μό­ζει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που συνε­χί­ζει η…

Ανακοινώσεις
Νέα Ιωνία: Προσηλωμένη στην υλοποίηση αυταρχικών και αντιλαϊκών αντεργατικών μέτρων η δημοτική αρχή

Την επί­μο­νη προ­σπά­θεια της δημο­τι­κής αρχής να προ­χω­ρή­σει σε ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Ν. Ιωνίας.…