Περιήγηση: Νίκος Καββαδίας

Ποίηση
Νίκος Καββαδίας: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

                                                Στη Μέλ­πω Αξιώ­τη Στο παι­δι­κό μας βλέμ­μα πνί­γο­νται οι στε­ριές. Πρώ­τη σου αγά­πη τα λιμά­νια σβυούν κι’ εκείνα.…