Περιήγηση: Νίκος Μιχαλολιάκος

Κοινωνία
Προκαλούν οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής: «Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη» — Αναθάρρησαν λόγω Αδαμαντίας Οικόνομου

Η κατά­πτυ­στη τοπο­θέ­τη­ση της εισαγ­γε­λέ­ως Αδα­μα­ντί­ας Οικο­νό­μου που ξεπλέ­νει τη Χρυ­σή Αυγή έδω­σε φτε­ρά στους ευσε­βείς πόθους του Νίκου Μιχαλολιάκου…

Επικαιρότητα
ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ▪️ Θρασύδειλη απολογία του αρχηγού της ναζιστικής οργάνωσης

Κενά και αντι­φά­σεις από τον Ν. Μιχα­λο­λιά­κο, ιδρυ­τή και επι­κε­φα­λής του μορ­φώ­μα­τος Ολο­κλη­ρώ­θη­κε, στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης…

Ατέχνως
Δίκη Χρυσής Αυγής: Συνεχίζεται και σήμερα η απολογία του Ν. Μιχαλολιάκου, αρχηγού της ναζιστικής οργάνωσης

Δίκη Χρυ­σής Αυγής: Συνε­χί­ζε­ται σήμε­ρα Πέμ­πτη η απο­λο­γία του αρχη­γού της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, μαζί με την εξέ­τα­σή του…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής — Απολογία Μιχαλολιάκου: Αρνήθηκε τα πάντα και «έδωσε» τους άλλους, για να «σώσει το τομάρι του»

Δίκη Χρυ­σής Αυγής: Αμε­τα­νό­η­τος για τη δολο­φο­νι­κή δρά­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της οποί­ας είναι ο από­λυ­τος ηγέ­της, παρου­σιά­στη­κε ο φυρερίσκος…

Επικαιρότητα
Αποδοκιμάστηκε στη δίκη της Χρυσής Αυγής ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Ν. Μιχαλολιάκος — «Σκυλί» του φώναξε η Μάγδα Φύσσα

Με τους περί­που 70 υπο­στη­ρι­κτές της Χρυ­σής Αυγής να στέ­κο­νται προ­σο­χή κατά την είσο­δο του αρχη­γού τους στη δικα­στι­κή αίθουσα…