Περιήγηση: Νίκος Μπελογιάννης

Πρόσωπα
Έζησα την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη: Ένας δημοσιογράφος αυτόπτης μάρτυρας αφηγείται

Δημο­σιεύ­ου­με τις εντυ­πώ­σεις Αθη­ναί­ου δημο­σιο­γρά­φου, που παρα­κο­λού­θη­σε την εκτέ­λε­ση του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη και των τριών συντρό­φων του Η. Αργυ­ριά­δη, Ν.…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας στην Αμαλιάδα: «Το κόκκινο γαρύφαλλο του Μπελογιάννη το ΚΚΕ το κρατάει σε όλες τις μάχες»

Με ιδιαί­τε­ρη μαζι­κό­τη­τα, μαχη­τι­κό­τη­τα και συγκί­νη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η μεγά­λη πολι­τι­κή εκδή­λω­ση του ΚΚΕ στην κεντρι­κή πλα­τεία της Αμα­λιά­δας, με αφορμή…