Περιήγηση: Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: «Απολαύστε την κρουαζιέρα σας στο μεγαλύτερο νεκροταφείο μεταναστών της Ευρώπης» (ΦΩΤΟ)

«Απο­λαύ­στε την κρουα­ζιέ­ρα σας στο μεγα­λύ­τε­ρο νεκρο­τα­φείο μετα­να­στών της Ευρώ­πης». Αυτό έγρα­φε ενα γιγα­ντιαίο πανό που ξεδι­πλώ­θη­κε χθες στο λιμάνι…

Επικαιρότητα
Ρατσιστικό παραλήρημα για το ναυάγιο από αγεωγράφητη υποψήφια βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης»

Ο εθνι­κι­σμός και ο ρατσι­σμός πηγαί­νουν συχνά χέρι-χέρι με την αμορ­φω­σιά και την άγνοια. Πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα αυτού απο­τε­λεί μια υποψήφια…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κέλλυ Παπαϊωάννου (ΚΚΕ): ΕΕ και ΝΑΤΟ είναι από τους πρώτους υπεύθυνους για το έγκλημα με το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο (VIDEO)

Περισ­σεύ­ει η υπο­κρι­σία να βλέ­που­με σε πρώ­το επί­πε­δο την ΕΕ, την Κομι­σιόν να θλί­βο­νται υπο­τί­θε­ται, για ένα δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα στο…

Επικαιρότητα
Η Αντζελίνα Τζολί για το πολύνεκρο ναυάγιο: «Κανείς δεν ρισκάρει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, εκτός αν δεν έχει επιλογές»

Με ανάρ­τη­σή της στο Instagram η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός Αντζε­λί­να Τζο­λί ανα­φέρ­θη­κε στο πολύ­νε­κρο ναυά­γιο ανοι­χτά της Πύλου, δηλώ­νο­ντας «συντε­τριμ­μέ­νη» από…

Επικαιρότητα
Ένας ακόμα κρίκος

Ένας ακό­μα κρί­κος στην αλυ­σί­δα της βαρ­βα­ρό­τη­τας για τους εργα­ζό­με­νους και τους λαούς προ­στέ­θη­κε ανοι­χτά της Πύλου, όπου εξε­λίσ­σε­ται ένα…

Επικαιρότητα
Όλως τυχαίως…

«Ασά­φειες» στο καθε­στώς επέμ­βα­σης των αρχών σε περί­πτω­ση κιν­δύ­νου στη θάλασ­σα επι­κα­λού­νται στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης και ορι­σμέ­να ΜΜΕ, για να…