Περιήγηση: Παιδοβιαστής

Κοινωνία
Μαχητικό «όχι» στη συγκάλυψη του κυκλώματος σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης

Φοι­τη­τές, μαθη­τές και πλή­θος κόσμου δια­τρά­νω­σαν την αλλη­λεγ­γύη τους στα θύμα­τα και απαί­τη­σαν την κατα­δί­κη των εγκλη­μα­τιών. «Όχι στη συγκάλυψη…

Κοινωνία
Κολωνός: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Φοιτητικών Συλλόγων για την απαράδεκτη πρόταση αθώωσης του Ηλ. Μίχου

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποιούν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, στο Σταθ­μό του Μετρό Σεπό­λια, για την απα­ρά­δε­κτη πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέ­ως για αθώωση…

Κοινωνία
ΕΟ ΚΚΕ: Απαιτούμε οι ένοχοι της επίθεσης σε τρανς στη Θεσσαλονίκη αλλά και το κύκλωμα παιδοβιαστών στα Σεπόλια να τιμωρηθούν

Στη συζή­τη­ση για την «αυξα­νό­με­νη ρητο­ρι­κή μίσους και βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο παρε­νέ­βη η…

Κοινωνία
Η ΟΓΕ για τη απαράδεκτη και εξωφρενική πρόταση της εισαγγελέα για αθώωση του παιδοβιαστή Ηλία Μίχου

Την απα­ρά­δε­κτη και εξω­φρε­νι­κή πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα της έδρας στην υπό­θε­ση της 12χρονης στον Κολω­νό που πρό­τει­νε αθώ­ω­ση του Ηλία…

Κοινωνία
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 43χρονου προπονητή που κατηγορείται για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών

Δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα, κατό­πιν σχε­τι­κής Διά­τα­ξης της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών, τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας, οι φωτο­γρα­φί­ες καθώς και η ασκη­θεί­σα ποινική…