Περιήγηση: Παύλος Φύσσας

Κοινωνία
Παύλος Φύσσας: Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του

Δέκα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από την δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα από το μέλος της Χρυ­σής Αυγής Γιώρ­γου Ρου­πα­κιά. Αντι­φα­σι­στι­κές συλλογικότητες,…

Κοινωνία
10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Δεν ξεχνάμε! Τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε — Συγκέντρωση σήμερα στο Κερατσίνι

Σαν σήμε­ρα, πριν ακρι­βώς από δέκα χρό­νια, ο Παύ­λος Φύσ­σας έπε­φτε νεκρός στο Κερα­τσί­νι από τον Ρου­πα­κιά. Η δολο­φο­νία του αντι­φα­σί­στα μουσικού…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: 10 χρόνια τον Παύλο δεν ξεχνάμε, τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε!

Με αφορ­μή τα 10 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα και τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση της ναζι­στι­κής — εγκλη­μα­τι­κής Χρυσής…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Ο Π. Φύσσας ήταν ημιθανής στην αγκαλιά της κοπέλας του, κατέθεσε αστυνομικός

Με την κατά­θε­ση του τότε νυχτε­ρι­νού επό­πτη στην Διεύ­θυν­ση Αστυ­νο­μί­ας Πει­ραιά, αξιω­μα­τι­κού Ιωσήφ Συμε­ώ­νο­γλου, συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα η δίκη της ναζιστικής…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Βίαια προσαγωγή της συντρόφου του Παύλου Φύσσα έχει διατάξει για σήμερα το δικαστήριο

Την εμφά­νι­ση της συντρό­φου του Παύ­λου Φύσ­σα, Χρύ­σα Τοσλού­κου, ανα­μέ­νει σήμε­ρα το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των το οποίο έχει δια­τά­ξει την…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Βίαιη προσαγωγή της φίλης του Παύλου Φύσσα διέταξε το δικαστήριο

Τη βίαιη προ­σα­γω­γή της συντρό­φου του Παύ­λου Φύσ­σα απο­φά­σι­σε το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των. Η μάρ­τυ­ρας ήταν απού­σα από το δικαστήριο…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αυτόπτη μάρτυρα από τον κατάλογο κάλεσε στο βήμα η Πρόεδρος — Δεν είναι γνωστό αν και πότε θα καταθέσει η σύντροφος του Παύλου Φύσσα

Με την κατά­θε­ση της αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα της δολο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσ­σα, Παρα­σκευ­ής Καρα­γιαν­νί­δου, συνε­χί­ζε­ται η δίκη της Χρυ­σής Αυγής. Με…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Οργανωμένη επίθεση» η δολοφονία του Παύλου που εκτελέστηκε «στοχευμένα» από το τάγμα εφόδου

Με την κατά­θε­ση του αυτό­πτη και βασι­κού μάρ­τυ­ρα, Δ.Μελαχρινόπουλου, που είδε μπρο­στά στα μάτια του τη δολο­φο­νία του φίλου του…