Περιήγηση: Πυροσβεστική

Επικαιρότητα
Σκιάθος: Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής αεροδρομίου

Συνε­λή­φθη ο 39χρονος υπο­διοι­κη­τή του Πυρο­σβε­στι­κού Σταθ­μού Αερο­λι­μέ­να Σκιά­θου, έπει­τα από την καταγ­γε­λία της συντρό­φου του για παι­δι­κή πορ­νο­γρα­φία. Η…

Επικαιρότητα
Φωτιά στη Βούλα: Εντολή εκκένωση 4 οικισμών — Συνεχείς αναζωπυρώσεις — Πληροφορίες για τραυματίες

Ανη­συ­χη­τι­κές δια­στά­σεις παίρ­νει, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, η πυρ­κα­γιά στην ‘Ανω Γλυ­φά­δα, η οποία ξεκί­νη­σε από το τέρ­μα της οδού…

Κοινωνία
Πυροσβεστική: Τι να προσέxουμε με τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια

Οδη­γί­ες για τα χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα λαμπά­κια και την ασφα­λή χρή­ση τους εξέ­δω­σε το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα. Ανα­λυ­τι­κά οι οδη­γί­ες: –Χρη­σι­μο­ποιού­με χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα φωτιστικά…

Επικαιρότητα
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φ. Σπανός: «Υπήρχε εντολή μη κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Βόρεια Εύβοια»!!!

Σε σοβα­ρό­τα­τες καταγ­γελ­λί­ες προ­έ­βη ο Περι­φε­ρειάρ­χης Στε­ρέ­ας Ελλά­δας Φάνης Σπα­νός κατά την ειση­γη­τι­κή του ομι­λία στην έκτα­κτη και κατε­πεί­γου­σα συνεδρίαση…

Επικαιρότητα
Φωτιά τώρα: Πυρκαγιά στη Σταμάτα Αττικής: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και οι φλόγες “γλείφουν” και σπίτια» (ΒΙΝΤΕΟ)

«Ισχυ­ρές πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις κάνουν ό,τι είναι δυνα­τόν για να μην φτά­σουν οι φλό­γες σε κατοι­κί­ες του οικι­σμού “Γαλή­νη”. Τις προσπάθειες…