Περιήγηση: Ράιχσταγκ

Τεκμήρια
Μια ένορκη κατάθεση ναζί για τη φωτιά στο Ράιχσταγκ το 1933 που την κρύβαν για να συντηρείται το σενάριο της «κομμουνιστικής συνωμοσίας»

Μια ένορ­κη κατά­θε­ση, ηλι­κί­ας άνω των 60 ετών, που είχε δώσει ένα πρώ­ην μέλος της ναζι­στι­κής παρα­στρα­τιω­τι­κής οργά­νω­σης SA (Sturmabteilub-Τάγ­μα­τα…

Απόψεις
Ουκ άφες αυτοίς!

Γρά­φει η Λιά­να Κανέλ­λη // Παρα­μο­νές 28ης Οκτω­βρί­ου, 2016. Εθνι­κής εμβέ­λειας είναι μόνον οι τηλε­ο­πτι­κές άδειες! Μες στο κοι­νο­βού­λιο οι…