Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 30 Απριλίου: Χρήσιμα ιστορικά μαθήματα

30 Απρι­λί­ου 1945. Ώρα 17:30. Το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο καρ­φώ­νε­ται στην καρ­διά του φασι­σμού.  Σε όσους ονει­ρεύ­ο­νται μια νέα Βαϊ­μά­ρη, θα θυμί­ζει πάντα ότι τους περι­μέ­νειέ­να νέο Στάλινγκραντ

stalin12 1

30 Απρι­λί­ου 1975. Ώρα 11:30 (ώρα Βιετ­νάμ). Η σημαία του Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Μετώ­που αναρ­τή­θη­κε στην ορο­φή του Ανα­κτό­ρου της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας. Ταυ­τό­χρο­να, εικό­νες αλλο­φρο­σύ­νης δια­δρα­μα­τί­ζο­νται στην πρε­σβεία των ΗΠΑ και στο λιμά­νι της Σαϊ­γκόν, καθώς έχει αρχί­σει η απο­χώ­ρη­ση και των τελευ­ταί­ων Αμε­ρι­κα­νών στρα­τιω­τών. Ο ιμπε­ρια­λι­σμός δεν ειναι ανίκητος.

vietnam3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο