Περιήγηση: Σαν σήμερα 11 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 11 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

969 Πέθα­νε η Όλγα, βασί­λισ­σα των Ρώσων του Κιέ­βου, η πρώ­τη ρωσί­δα που μετα­στρά­φη­κε στον Χρι­στια­νι­σμό και ανα­κη­ρύ­χθη­κε ισα­πό­στο­λος. (Γεν. 890) 1274 Ρόμπερτ…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 11 Ιουλίου

969 Πέθα­νε η Όλγα, βασί­λισ­σα των Ρώσων του Κιέ­βου, η πρώ­τη ρωσί­δα που μετα­στρά­φη­κε στον Χρι­στια­νι­σμό και ανα­κη­ρύ­χθη­κε ισα­πό­στο­λος. (Γεν. 890) 1274 Ρόμπερτ…