Περιήγηση: Σαν σήμερα 20 Ιουλίου

Διεθνή
ΚΚΕ: ΝΑΤΟ, ΗΠΑ & ΕΕ προσπαθούν να μετατρέψουν το Κυπριακό σε εργαλείο εδραίωσης της κυριαρχίας τους στην Ανατ. Μεσόγειο

Συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα 49 χρό­νια από την 20ή Ιού­λη 1974, μέρα εκδή­λω­σης της τουρ­κι­κής εισβο­λής στην Κύπρο, που μετά την ολοκλήρωσή…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 20 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

356 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο Μέγας Αλέ­ξαν­δρος, βασι­λιάς των Μακε­δό­νων. (Θαν. 10/6/323 π.Χ.) 1776 Γεν­νή­θη­κε ο Τόμας Μπρους, 7ος κόμης του Έλγιν, Σκοτσέζος…