Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Μαρτίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 24 Μαρτίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1864 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο το σύμ­φω­νο ανά­με­σα στη Ρωσία, τη Γαλ­λία, τη Βρε­τα­νία και την Ελλά­δα για την ένω­ση των Επτα­νή­σων με την Ελλά­δα 1874 Γεν­νή­θη­κε ο θρυ­λι­κός Ούγ­γρος μάγος, Χάρι Χουντίνι…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 24 Μαρτίου

1864 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο το σύμ­φω­νο ανά­με­σα στη Ρωσία, τη Γαλ­λία, τη Βρε­τα­νία και την Ελλά­δα για την ένω­ση των Επτα­νή­σων με την Ελλά­δα 1874 Γεν­νή­θη­κε ο θρυ­λι­κός Ούγ­γρος μάγος, Χάρι Χουντίνι…

Εικαστικές Τέχνες
Θέοφιλος, αθάνατος λαϊκός ζωγράφος

Αστε­γος, περι­πλα­νώ­με­νος, παρα­μυ­θάς, αν και τραυ­λός. Επαι­ζε ακορ­ντε­όν κι αυτο­σχε­δί­α­ζε κλέ­φτι­κα τρα­γού­δια. Βρώ­μι­κος, ψει­ρια­σμέ­νος. Φου­στα­νε­λο­φο­ρε­μέ­νος και με στο­λί­δια, ολο­χρο­νίς σαν…