Περιήγηση: Σαν σήμερα 25 Δεκεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 25 Δεκεμβρίου

4 π.Χ., σύμ­φω­να με πολ­λούς ερευ­νη­τές, γεν­νή­θη­κε ο Ιησούς Χρι­στός (το έτος 0, σύμ­φω­να με τον Διο­νύ­σιο τον Μικρό) https://atexnos.gr/χριστούγεννα-η-μεγάλη-νύχτα-των-θεών/ 274 Ο…