Περιήγηση: σεξισμός

Επικαιρότητα
Για έλλειμμα δημοκρατίας και σεξισμό κατηγορεί το ΜεΡΑ25 η ανεξάρτητη βουλευτής Α. Αδαμοπούλου

Για έλλειμ­μα δημο­κρα­τί­ας, αξιο­κρα­τί­ας, δια­φά­νειας αλλά και σεξι­σμό κατη­γό­ρη­σε το ΜεΡΑ25 η ανε­ξάρ­τη­τη πλέ­ον βου­λευ­τής Αγγε­λι­κή Αδα­μο­πού­λου μιλώ­ντας στον ραδιοφωνικό…

Επικαιρότητα
Βρέθηκε ο θηλυκός «Πορτοσάλτε»: Αντικομμουνισμός και σεξισμός με αφορμή τις δηλώσεις Ζαχάροβα

Αθλιό­τη­τες με γερές δόσεις αντι­κομ­μου­νι­σμού αλλά και σεξι­σμού κατά της εκπρο­σώ­που του ρωσι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών εξα­πέ­λυ­σε με χθε­σι­νή της ανάρτηση…

Επικαιρότητα
Σεξιστική αθλιότητα από την δημοσιογράφο Μ. Πυργιώτη για τις Ουκρανές φοιτήτριες

Μετά τα άθλια σχό­λια του υπουρ­γού Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου Νότη Μητα­ρά­κη περί… «πραγ­μα­τι­κών προ­σφύ­γων», ήρθε στο καπά­κι η δημο­σιο­γρά­φος κα.…

Επικαιρότητα
Μητροπολίτης Κοζάνης σε σεξιστικό παραλήρημα: «Εσείς οι γυναίκες δεν μπορείτε να κλείσετε τα στόματά σας;»

Δεν πέρα­σαν παρά μόνο λίγοι μήνες από τότε που ο Μητρο­πο­λί­της Σερ­βί­ων και Κοζά­νης Παύ­λος είχε προ­βεί σε σκο­τα­δι­στι­κό, σεξιστικό…