Περιήγηση: σεξισμός

Πολιτική
Νέες σκοταδιστικές και σεξιστικές δηλώσεις του υφυπουργού Δημήτρη Βαρτζόπουλου

Επα­νήλ­θε ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας Δημή­τρης Βαρ­τζό­που­λος με κατά­πτυ­στες σκο­τα­δι­στι­κές δηλώ­σεις και μάλι­στα παρά τις αντι­δρά­σει επι­μέ­νει σε επι­κίν­δυ­νες αντιε­πι­στη­μο­νι­κές θεωρίες……

Πολιτική
ΚΚΕ: Αν οι εκπρόσωποι της ΝΔ αναζητούν σεξιστικές και υποτιμητικές για το γυναικείο φύλο, καταστάσεις, «ας κοιταχτούν στον καθρέφτη»

Αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα από στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης με αφορ­μή την ανα­φο­ρά του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στη Βουλή…

Επικαιρότητα
Για έλλειμμα δημοκρατίας και σεξισμό κατηγορεί το ΜεΡΑ25 η ανεξάρτητη βουλευτής Α. Αδαμοπούλου

Για έλλειμ­μα δημο­κρα­τί­ας, αξιο­κρα­τί­ας, δια­φά­νειας αλλά και σεξι­σμό κατη­γό­ρη­σε το ΜεΡΑ25 η ανε­ξάρ­τη­τη πλέ­ον βου­λευ­τής Αγγε­λι­κή Αδα­μο­πού­λου μιλώ­ντας στον ραδιοφωνικό…

Επικαιρότητα
Βρέθηκε ο θηλυκός «Πορτοσάλτε»: Αντικομμουνισμός και σεξισμός με αφορμή τις δηλώσεις Ζαχάροβα

Αθλιό­τη­τες με γερές δόσεις αντι­κομ­μου­νι­σμού αλλά και σεξι­σμού κατά της εκπρο­σώ­που του ρωσι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών εξα­πέ­λυ­σε με χθε­σι­νή της ανάρτηση…