Περιήγηση: Σκοπιανό

Πολιτική
Αποκαλυπτικός ο Στ. Πιτσιόρλας εξηγεί γιατί πρέπει να υπογραφεί μια όπως όπως συμφωνία για το Σκοπιανό

Ο Στέρ­γιος Πιτσιόρ­λας, υφυ­πουρ­γός Οικο­νο­μί­ας, είναι απο­κα­λυ­πτι­κός μιλώ­ντας στο φόρουμ Συνερ­γα­σί­ας Βαλ­κα­νί­ων και Εύξει­νου Πόντου είναι απο­κα­λυ­πτι­κός όσον ανα­φο­ρά τη…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Στόχος τους η επίσπευση της ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ και όχι η επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων

«Παρά την προ­σπά­θεια καλ­λιέρ­γειας κλί­μα­τος αισιο­δο­ξί­ας, οι εξε­λί­ξεις και τα παζά­ρια δεί­χνουν πως βασι­κός στό­χος της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της…

Πολιτική
«Δεν μπορώ να φανταστώ ένοπλη σύγκρουση στο Αιγαίο» δηλώνει ο πρέσβης της Ρωσίας στην Αθήνα

Σε συνέ­ντευ­ξη τύπου που παρα­χώ­ρη­σε σήμε­ρα, ο πρέ­σβης της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στην Αθή­να Αντρέι Μάσλοφ απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο να υπάρξει…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Πλήρης διερεύνηση και απόδοση ευθυνών όπου υπάρχουν χωρίς αυταπάτες περί δήθεν «κάθαρσης»

Η «ευνοϊ­κή συγκυ­ρία» για την επί­λυ­ση του «σκο­πια­νού» «αφο­ρά την έντα­ξη της γει­το­νι­κής χώρας στο ΝΑΤΟ, τον Ιού­λιο, καθώς και…

Πολιτική
Δημήτρης Κουτσούμπας: Αλλαγές στο Σύνταγμα της ΠΓΔΜ για την εξάλειψη του αλυτρωτισμού — Όχι στην ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ

Αλλα­γές τώρα στο Σύνταγ­μα για την εξά­λει­ψη του αλυ­τρω­τι­σμού, μη έντα­ξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, που είναι παρά­γο­ντας περαι­τέ­ρω αποσταθεροποίησης…

Απόψεις
«Μακεδονομάχε», που ήσουν;

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Μακε­δο­νο­μά­χε», εσύ με τα γαλα­νό­λευ­κα λάβα­ρα, που πρώ­τος έτρε­ξες σήμε­ρα στο εθνι­κι­στι­κό προ­σκλη­τή­ριο, να δια­δη­λώ­σεις την ιερή…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Πρέπει να προηγηθεί της ονοματολογίας συμφωνία για το απαραβίαστο των συνόρων»

«Ενώ η κατά­στα­ση στην ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και τη Μέση Ανα­το­λή συνε­χώς επι­δει­νώ­νε­ται, η τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα στο Αιγαίο κορυ­φώ­νε­ται και το…