Περιήγηση: Σκορδαλιά

Κοινωνία
Συνταγή για μπακαλιάρο σκορδαλιά, με πατάτα ή ψωμί

Συντα­γή μπα­κα­λιά­ρος σκορ­δα­λιά: Την 25η Μαρ­τί­ου οι Ελλη­νες «απο­λαμ­βά­νουν παρα­δο­σια­κά πιά­τα, όπως ο μπα­κα­λιά­ρος (τηγα­νι­σμέ­νος μπα­κα­λιά­ρος) συνο­δευό­με­νος από έναν πουρέ…