Περιήγηση: Σκουπίδια

Κοινωνία
Αδιανόητο περιστατικό στο Ναύπλιο — Ο δήμαρχος πετούσε σκουπίδια και περιττώματα στο σπίτι αντιπάλου του

Πρω­το­φα­νές και αδια­νό­η­το περι­στα­τι­κό στο Ναύ­πλιο όπου ο δήμαρ­χος της πόλης Δημή­τρης Κωστού­ρος, όπως ο ίδιος παρα­δέ­χε­ται σε ανάρ­τη­σή του…

Επικαιρότητα
Σκουπιδότοπος το κέντρο της Θεσσαλονίκης: Προκαλεί ο δήμαρχος Κ. Ζέρβας ρίχνοντας την ευθύνη στους εργαζόμενους

Ενώ έχει αφή­σει την πόλη στο έλε­ος των σκου­πι­διών, με προ­φα­νείς τους κιν­δύ­νους για την υγεία των δημο­τών, ο δήμαρχος…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Κάλεσμα στους πολίτες να κατεβάζουν σκουπίδια μόνο τις βραδινές ώρες για όσο διαρκεί ο καύσωνας

Κάλε­σμα στους πολί­τες να κατε­βά­ζουν τα σκου­πί­δια τους σε καλά κλει­σμέ­νες σακού­λες και μόνο τις βρα­δι­νές ώρες για όσο διάστημα…

Επικαιρότητα
Γ. Πρωτούλης: «Το κόστος για να καταστούν τα σκουπίδια φτηνή πρώτη ύλη για το κεφάλαιο, φορτώνεται στις πλάτες των εργαζομένων»

Η πρό­τα­ση του ΚΚΕ για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των προς όφε­λος του λαού ήταν το θέμα της εκδή­λω­σης που πραγματοποίησε…

Επικαιρότητα
Να κλείσει οριστικά ο ΧΥΤΑ Φυλής, ζητεί η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ

«Για μια ακό­μη φορά τόνοι σκου­πι­διών έχουν συσ­σω­ρευ­τεί σε γει­το­νιές της Αττι­κής, μέσα στο καλο­καί­ρι, εξαι­τί­ας ρήγ­μα­τος που δημιουρ­γή­θη­κε πρόσφατα…