Περιήγηση: Σκουπίδια

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Κάλεσμα στους πολίτες να κατεβάζουν σκουπίδια μόνο τις βραδινές ώρες για όσο διαρκεί ο καύσωνας

Κάλε­σμα στους πολί­τες να κατε­βά­ζουν τα σκου­πί­δια τους σε καλά κλει­σμέ­νες σακού­λες και μόνο τις βρα­δι­νές ώρες για όσο διάστημα…

Επικαιρότητα
Γ. Πρωτούλης: «Το κόστος για να καταστούν τα σκουπίδια φτηνή πρώτη ύλη για το κεφάλαιο, φορτώνεται στις πλάτες των εργαζομένων»

Η πρό­τα­ση του ΚΚΕ για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των προς όφε­λος του λαού ήταν το θέμα της εκδή­λω­σης που πραγματοποίησε…

Επικαιρότητα
Να κλείσει οριστικά ο ΧΥΤΑ Φυλής, ζητεί η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ

«Για μια ακό­μη φορά τόνοι σκου­πι­διών έχουν συσ­σω­ρευ­τεί σε γει­το­νιές της Αττι­κής, μέσα στο καλο­καί­ρι, εξαι­τί­ας ρήγ­μα­τος που δημιουρ­γή­θη­κε πρόσφατα…

Κοινωνία
Σε “εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση” συμβασιούχος στην καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης — «Δυσάρεστη είδηση» για τον Μπουτάρη

Σε “εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη κατά­στα­ση” νοση­λεύ­ε­ται στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) του νοσο­κο­μεί­ου “Παπα­γε­ωρ­γί­ου” ο 45χρονος συμ­βα­σιού­χος καθα­ριό­τη­τας του δήμου Θεσσαλονίκης,…