Περιήγηση: σοσιαλισμός-κομμουνισμός

Ιστορία
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 105 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτωβριανή…

Επικαιρότητα
Φυλλάδιο ΚΚΕ: Δεν θυσιάζουμε την υγεία για των κερδών την “ανοσία” – Ο καπιταλισμός είναι ο πιο επικίνδυνος “ιός”

Σχε­δόν δύο χρό­νια από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού στην Ελλά­δα βρι­σκό­μα­στε πάλι αντι­μέ­τω­ποι με καθη­με­ρι­νά ρεκόρ κρου­σμά­των, με…

Ιστορία
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 104 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσιαλιστική…

Απόψεις
«Το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι όμως αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Το χθε­σι­νό εμε­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα του βου­λευ­τή Μπο­γδά­νου στη Βου­λή μας έφε­ρε ξανά στο νου την φράση…

Ιστορία
30 χρόνια από το δημοψήφισμα στην ΕΣΣΔ: «Δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ τους προδότες του σοβιετικού λαού»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Τριά­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­θη­καν στις 17 Μάρ­τη από το δημο­ψή­φι­σμα του 1991 στο οποίο η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του…

Ιστορία
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: 103 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τόν-τρία χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός της σύγ­χρο­νης ιστο­ρί­ας – τη Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επανάσταση…