Περιήγηση: Σοσιαλισμός

Διεθνή
Η ιδεολογική απόχρωση στην ενδοϊμπεριαλιστική αντιπαράθεση ΗΠΑ — Κίνας

Εκτε­νή απο­σπά­σμα­τα της ανοι­χτής απά­ντη­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Σου­η­δί­ας στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Κίνας Στη δια­πά­λη ανά­με­σα στις ΗΠΑ και στην…

Πολιτική
Κ. Παπαδάκης (ΚΚΕ) στο Ευρωκοινοβούλιο: «Ο σοσιαλισμός είναι η μόνη πραγματική διέξοδος για τους λαούς»

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την «τρια­κο­στή επέ­τειο της διά­λυ­σης της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην…

Διεθνή
ΗΠΑ: Πάνω από 40% των Αμερικάνων έχουν θετική άποψη για τον σοσιαλισμό

Παρά τις δεκα­ε­τί­ες σφο­δρής και επί­μο­νης αντι­κομ­μου­νι­στι­κής προ­πα­γάν­δας στις ΗΠΑ, αυξά­νε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο ο αριθ­μός των Αμε­ρι­κά­νων που αποκτούν…