Περιήγηση: Στέλιος Σεραφείδης

Αθλητικά
Στέλιος Σεραφείδης: Είναι αδιανόητο που δεν βγήκε κάποιος από τους εν ενεργεία διεθνείς να πει ότι δεν τα θέλουμε στο γήπεδο αυτά τα μιάσματα

«Το ποδό­σφαι­ρο ενώ­νει τους λαούς, όλοι το γνω­ρί­ζου­με. Όσα συνέ­βη­σαν στο ΟΑΚΑ είναι εξω­φρε­νι­κά. Αυτοί που τα έκα­ναν είναι μιάσματα…