Περιήγηση: Συλλαλητήριο Αθήνα

Κοινωνία
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Συλλαλητήρια σε όλη την χώρα για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις – σε λίγο ξεκινάει το συλλαλητήριο στην Αθήνα

«Είμα­στε ξανά στον δρό­μο του αγώ­να με περι­φε­ρεια­κά συλ­λα­λη­τή­ρια σε όλη την χώρα. Με πανατ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να σήμε­ρα Δευτέρα…

Επικαιρότητα
Μεγάλη διαδήλωση του λαού για υγεία και δικαιώματα κόντρα στον αυταρχισμό Φωτο-Video

Μεγά­λη δια­δή­λω­ση για την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας, για τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, κόντρα στον αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το…

Επικαιρότητα
Μεγάλο κύμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο από συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους φορείς

Στο σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο, στις 6 μ.μ., στα Προ­πύ­λαια καλούν με ανα­κοι­νώ­σεις τους δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις. Σχε­τι­κές απο­φά­σεις έχουν πάρει: Το…

Πολιτική
Συλλαλητήριο Μακεδονία 20/1/2019: Οι φιλοδοξίες των διοργανωτών και η πραγματικότητα — Για να ξέρουμε πόσοι θα είναι

Για πολύ περισ­σό­τε­ρο κόσμο από το συλ­λα­λη­τή­ριο του Φεβρουα­ρί­ου κάνουν λόγο οι διορ­γα­νω­τές υπαι­νισ­σό­με­νοι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πολι­τών και προ­σθέ­τουν ΜΜΕ ότι…