Περιήγηση: Συμβασιούχοι

Πολιτική
Σύνταγμα: Ο Δ. Κουτσούμπας συναντήθηκε με τους συμβασιούχους πυροσβέστες στο Σύνταγμα (ΦΩΤΟ)

Συνά­ντη­ση και θερ­μή χει­ρα­ψία είχε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας με τους συμ­βα­σιού­χους πυρο­σβέ­στες που δια­δή­λω­σαν στο Σύνταγ­μα. Οι…

Επικαιρότητα
Προκλητικός ο Βορίδης: Απέρριψε την τροπολογία του ΚΚΕ για την έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων (VIDEO)

Με κυνι­κό τρό­πο ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Μ. Βορί­δης, απέρ­ρι­ψε την τρο­πο­λο­γία της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, η οποία προ­έ­βλε­πε την…

Επικαιρότητα
Δημοτική Αρχή Πάτρας: Διεκδικεί έκτακτη χρηματοδότηση για τους συμβασιούχους — Αύριο 26 Ιούλη η κινητοποίηση στην Αθήνα

Η Δημο­τι­κή Αρχή της Πάτρας «καλεί τα μέλη του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, τα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων του Δήμου Πατρέ­ων, τις Επιτροπές…

Ανακοινώσεις
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Οι «μάσκες» για τον δήμαρχο κ. Καϊτεζίδη και τη διοικούσα παράταξή του έπεσαν

Το κλεί­σι­μο άλλων δύο Δημο­τι­κών Παι­δι­κών Σταθ­μών, την από­λυ­ση συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων και την επι­στρά­τευ­ση δυνά­με­ων των ΜΑΤ από τη διοίκηση…

Ατέχνως
Χιλιάδες συμβασιούχοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ διεκδικούν το αυτονόητο: Αναγνώριση της εργασιακής σχέσης ΟΛΩΝ των συμβασιούχων

«Τα τελευ­ταία 15 χρό­νια, στα ελλη­νι­κά Πανε­πι­στή­μια και Τεχνο­λο­γι­κά Εκπαι­δευ­τι­κά Ιδρύ­μα­τα της χώρας, για λόγους που είναι γνω­στοί και σχετίζονται…

Κοινωνία
Σε “εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση” συμβασιούχος στην καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης — «Δυσάρεστη είδηση» για τον Μπουτάρη

Σε “εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη κατά­στα­ση” νοση­λεύ­ε­ται στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) του νοσο­κο­μεί­ου “Παπα­γε­ωρ­γί­ου” ο 45χρονος συμ­βα­σιού­χος καθα­ριό­τη­τας του δήμου Θεσσαλονίκης,…