Περιήγηση: Συμβασιούχοι

Ανακοινώσεις
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Οι «μάσκες» για τον δήμαρχο κ. Καϊτεζίδη και τη διοικούσα παράταξή του έπεσαν

Το κλεί­σι­μο άλλων δύο Δημο­τι­κών Παι­δι­κών Σταθ­μών, την από­λυ­ση συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων και την επι­στρά­τευ­ση δυνά­με­ων των ΜΑΤ από τη διοίκηση…

Ατέχνως
Χιλιάδες συμβασιούχοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ διεκδικούν το αυτονόητο: Αναγνώριση της εργασιακής σχέσης ΟΛΩΝ των συμβασιούχων

«Τα τελευ­ταία 15 χρό­νια, στα ελλη­νι­κά Πανε­πι­στή­μια και Τεχνο­λο­γι­κά Εκπαι­δευ­τι­κά Ιδρύ­μα­τα της χώρας, για λόγους που είναι γνω­στοί και σχετίζονται…

Κοινωνία
Σε “εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση” συμβασιούχος στην καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης — «Δυσάρεστη είδηση» για τον Μπουτάρη

Σε “εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη κατά­στα­ση” νοση­λεύ­ε­ται στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) του νοσο­κο­μεί­ου “Παπα­γε­ωρ­γί­ου” ο 45χρονος συμ­βα­σιού­χος καθα­ριό­τη­τας του δήμου Θεσσαλονίκης,…