Περιήγηση: Συρία

Διεθνή
ΚΚ Τουρκίας: Καταδικάζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης εναντίον γειτονικών χωρών

Σε ανα­κοί­νω­σή του το ΚΚ Τουρ­κί­ας (ΤΚΡ) κατα­δι­κά­ζει τις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης σε εδά­φη άλλων χωρών, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι…

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην Συρία

Σε ανα­κοί­νω­ση του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει τους πρό­σφα­τους βομ­βαρ­δι­σμούς των ΗΠΑ στην Συρία, εκφρά­ζει την…

Διεθνή
Επικίνδυνα επεισόδια ΗΠΑ – Ρωσίας στα όρια FIR Λευκωσίας για τη Συρία και η εμπλοκή της Σούδας

Σοβα­ρά επει­σό­δια με εμπλο­κή αμε­ρι­κα­νι­κών και ρωσι­κών πολε­μι­κών αερο­σκα­φών που σχε­τί­ζο­νται με την πολε­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα ΗΠΑ και Ρωσί­ας στη Συρία…

Διεθνή
Το Ιντλίμπ στις φλόγες — 33 Τούρκοι στρατιώτες νεκροί — Η Αγκυρα απειλεί να ανοίξει τις πύλες για τους πρόσφυγες

Ραγδαί­ες συνε­χί­ζουν να είναι οι εξε­λί­ξεις στη σύγκρου­ση Τουρ­κί­ας-Συρί­ας οι οποί­ες επη­ρε­ά­ζουν και τη χώρα μας μιας και ο Ερντογάν…

Διεθνή
Παρ’ ολίγον κατάρριψη αεροσκάφους με 172 επιβάτες — Οι ισραηλινοί χρησιμοποιούν τα πολιτικά αεροπλάνα ως ασπίδα

Κατε­πεί­γου­σα προ­σγεί­ω­ση στο αερο­δρό­μιο της στρα­τιω­τι­κής βάσης Χμάι­μιμ, που ελέγ­χει η Ρωσία, ανα­γκά­στη­κε να κάνει επι­βα­τι­κό αερο­σκά­φος Airbus A320 με…

Διεθνή
ΣΥΡΙΑ: Παρέμβαση Τραμπ υπέρ της Τουρκίας την ώρα που συνεχίζεται η κυβερνητική προέλαση στην Ιντλίμπ

Την ώρα που ο Συρια­κός Αρα­βι­κός Στρα­τός, με τη βοή­θεια της Ρωσι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας, προ­ε­λαύ­νει στην επαρ­χία Ιντλίμπ, όπου έχουν…