Περιήγηση: Συρία

Διεθνή
Συρία: Μαχητικά της Ρωσίας παρενόχλησαν drones των ΗΠΑ

Ρωσι­κά στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη παρε­νό­χλη­σαν χθες Πέμ­πτη αμε­ρι­κα­νι­κά τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­να μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη που συμ­με­τεί­χαν σε επι­χει­ρή­σεις ενα­ντί­ον της τζι­χα­ντι­στι­κής οργά­νω­σης Ισλαμικό…

Διεθνή
Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού σε Τουρκία — Συρία θα «διπλασιαστεί», αν δεν αυξηθεί «ακόμα περισσότερο»

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των του κατα­στρο­φι­κού σει­σμού —ο οποί­ος ξεπέ­ρα­σε σήμε­ρα τους 28.000 νεκρούς— στην Τουρ­κία και τη Συρία, θα…

Διεθνή
Σεισμός: Εφιαλτικός ο αριθμός των νεκρών σε Τουρκία — Συρία — Η έκταση της καταστροφής σε χάρτες

Αυξή­θη­κε εκ νέου ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των των ισχυ­ρών σει­σμών που συγκλό­νι­σαν τη Δευ­τέ­ρα τη νοτιο­α­να­το­λι­κή Τουρ­κία και τη βορειοδυτική…

Διεθνή
Σεισμός: Ξεπέρασαν του 11.200 οι νεκροί — Οι επιζώντες αναζητούν τους συγγενείς τους, ελέγχοντας ένα προς ένα τα πτώματα που έχουν συγκεντρωθεί σε γήπεδα και χώρους στάθμευσης

Ο απο­λο­γι­σμός του φονι­κού σει­σμού δεν στα­μα­τά να αυξά­νε­ται, ξεπερ­νώ­ντας πλέ­ον τους 11.200 νεκρούς στην Τουρ­κία και τη Συρία. Μέχρι…