Περιήγηση: Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη! Συγκλονίζουν οι ομιλίες των γονιών: Ράγισαν καρδιές στη μεγάλη συγκέντρωση στη Βουλή _VIDEO-ΦΩΤΟ

Μάτια βουρ­κω­μέ­να, αλλά και απο­φα­σι­σμέ­να να μη συγκα­λυ­φθεί το έγκλη­μα των Τεμπών. Αυτή ήταν η εικό­να από τη μεγά­λη διαδήλωση…

Ατέχνως
Το σύστημα των σιδηροδρόμων μας πέρυσι εξολόθρευσε 3.720 ζωές σε συγκρούσεις αμαξοστοιχιών +27.260 πατώντας απρόσεχτους κι άχρηστους ανθρώπους στις διασταυρώσεις…

Από τη μυθο­πλα­σία στην τρα­γι­κή καθη­με­ρι­νό­τη­τα της αστι­κής δια­χεί­ρι­σης Γρά­φει ο Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας Ανά­με­σα στις ται­νί­ες «κατα­στρο­φής» περί­ο­πτη θέση…

Επικαιρότητα
ΗΜΕΡΙΔΑ του ΚΚΕ για τις σιδηροδρομικές μετάφορές — Δ. Κουτσούμπας: Για να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει πρέπει να χάσει το κεφάλαιο (VIDEO — ΦΩΤΟ)

«Για να κερ­δί­σου­με τη ζωή που μας αξί­ζει πρέ­πει να χάσει το κεφά­λαιο. Δεν υπάρ­χει άλλη διέ­ξο­δος, απ’ τον δρόμο…

Επικαιρότητα
Σάββατο 1η Απρίλη: ημερίδα με τις θέσεις του ΚΚΕ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Την ειση­γη­τι­κή ομι­λία θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ο Δ. Κου­τσού­μπας Θα ακο­λου­θή­σουν σημα­ντι­κές παρεμ­βά­σεις Ημε­ρί­δα με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για…

Πολιτική
Τραγωδία στα Τέμπη: Ε.Ε‑Σιδηροδρομοι: Ο «βασιλιάς» των αστικών κομμάτων είναι γυμνός…

Το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη κόστι­σε δεκά­δες ανθρώ­πι­νες ζωές. Προ­κά­λε­σε την οργή και την οργά­νω­ση μαζι­κών αγώ­νων με τη συμμετοχή…