Περιήγηση: Τηλεκπαίδευση

Κοινωνία
ΔΟΕ: Παιδαγωγικά αδιανόητη η απόφαση του υπ. Παιδείας για τηλεκπαίδευση στη Θεσσαλία

Για μια επι­κοι­νω­νια­κή δια­χεί­ρι­ση της κατά­στα­σης μακριά από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας κάνει λόγο η Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλάδος,…

Παιδεία
Εξ αποστάσεως η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου στα ελληνικά πανεπιστήμια

Στην ανα­κοί­νω­ση ότι η εξε­τα­στι­κή του τρέ­χο­ντος χει­με­ρι­νού εξα­μή­νου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εξ απο­στά­σε­ως και όχι διά ζώσης προ­χώ­ρη­σε, νωρί­τε­ρα σήμερα…

Παιδεία
Κατόπιν εορτής και όχι σε όλους, δίνει voucher σε μαθητές και φοιτητές για την αγορά εξοπλισμού για την τηλεκπαίδευση

Την παρο­χή κου­πο­νιού (voucher) 200 ευρώ για την αγο­ρά τεχνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού, όπως laptop, tablet κλπ., σε μαθη­τές, σπου­δα­στές και φοιτητές,…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Αθλια η πολιτική τους, αθλιότερος ο λόγος τους — Η ευθύνη στον καφετζή και κοινοτάρχη για τις εικόνες στο Πεύκη!!!

Η κυβέρ­νη­ση που δεν έλα­βε κανέ­να μέτρο για τη σωστή εφαρ­μο­γή της τηλεκ­παί­δευ­σης, που κάνει το παν για να κρυφτεί…

Κοινωνία
Ποια τηλεκπαίδευση; Εικόνες ντροπής με παιδάκια να κάνουν μάθημα σε αυλή καφενείου έχοντας από ένα κινητό!

Θα ήταν ανέκ­δο­το αν δεν ήταν μια θλι­βε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που έχει επι­πτώ­σεις στην εκπαί­δευ­ση των παι­διών. Η είδη­ση έρχε­ται από…

Παιδεία
Εισβολή χάκερ στην τηλεκπαίδευση — Πρόβαλαν πορνό

Μεγά­λη ανα­τα­ρα­χή προ­κλή­θη­κε στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση όταν άγνω­στοι “εισέ­βα­λαν” στην τηλεκ­παί­δευ­ση χακά­ρο­ντας τους λογα­ρια­σμούς μαθη­τών και μαθη­τριών. Η Δίω­ξη Ηλεκτρονικού…