Περιήγηση: Τουρκία

Επικαιρότητα
Τουρκία: Προαναγγέλλει νέες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Νέες γεω­τρή­σεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο ξεκι­νά η Τουρ­κία, συνε­χί­ζο­ντας την κλι­μά­κω­ση της έντα­σης, στον από­η­χο της συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας-Αιγύ­πτου για τον…

Διεθνή
ΚΚ Τουρκίας: Καταδικάζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης εναντίον γειτονικών χωρών

Σε ανα­κοί­νω­σή του το ΚΚ Τουρ­κί­ας (ΤΚΡ) κατα­δι­κά­ζει τις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης σε εδά­φη άλλων χωρών, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι…

Επικαιρότητα
Έκτακτο: Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης (ΒΙΝΤΕΟ)

Μία έκρη­ξη που έγι­νε σε έναν πολυ­σύ­χνα­στο πεζό­δρο­μο στην κεντρι­κή περιο­χή της πλα­τεί­ας Ταξίμ στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, προ­κά­λε­σε τον τραυ­μα­τι­σμό πολλών…

Επικαιρότητα
Ταγίπ Ερντογάν: Κατηγορεί ξανά την Ελλάδα για «υπόθαλψη τρομοκρατών»

Με νέες κατη­γο­ρί­ες περί «υπό­θαλ­ψης τρο­μο­κρα­τών», ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος επι­χει­ρεί να δια­τη­ρή­σει ανοι­χτά όλα τα θέμα­τα στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, βάλ­λο­ντας παράλληλα…

Διεθνή
Τουρκία: Στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης ζήτησε ο εισαγγελέας

Τούρ­κος εισαγ­γε­λέ­ας ζήτη­σε σήμε­ρα από δικα­στή­ριο να κατα­δι­κά­σει για προ­σβο­λή δημό­σιων αξιω­μα­τού­χων τον δήμαρ­χο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Εκρέμ Ιμά­μο­γλου και να…

Επικαιρότητα
Τουρκία: Έκανε δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Δοκι­μή ενός τουρ­κι­κής κατα­σκευ­ής βαλ­λι­στι­κού πυραύ­λου μικρού βελη­νε­κούς πάνω από τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα το πρωί η Τουρ­κία, ανέ­φε­ραν στο…