Περιήγηση: τροχαίο δυστύχημα

Διεθνή
Κούβα: Τουλάχιστον δέκα νεκροί και 24 τραυματίες από τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

Του­λά­χι­στον δέκα άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν στην Κού­βα σε τρο­χαίο δυστύ­χη­μα με ένα λεω­φο­ρείο που μετέ­φε­ρε δασκά­λους. Το δυστύ­χη­μα σημειώ­θη­κε σε ένα…