Περιήγηση: Φιντέλ Κάστρο

Ανακοινώσεις
«Μέχρι τη νίκη, Μίκη, για πάντα!»: Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης αποχαιρετά τον Μίκη Θεοδωράκη

«Σπου­δαίο φίλο του Κου­βα­νι­κού λαού» και πρω­τερ­γά­τη της Ελλη­νο­κου­βα­νι­κής Φιλί­ας χαρα­κτη­ρί­ζει τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη σε ανα­κοί­νω­σή του ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύνδεσμος…