Περιήγηση: Φωτιά

Πολιτική
Συζήτηση στη Βουλή για τις φωτιές: Άσφαιρη κριτική και ρατσιστικά παραληρήματα από τα ακροδεξιά κόμματα

Άσφαι­ρη κρι­τι­κή και ρατσι­στι­κά παρα­λη­ρή­μα­τα περιεί­χαν οι τοπο­θε­τή­σεις των αρχη­γών των ακρο­δε­ξιών κομ­μά­των, στην προ ημε­ρη­σί­ας δια­τά­ξε­ως συζή­τη­ση στη Βουλή,…

Κοινωνία
Για 12η μέρα μαίνεται η φωτιά στον Έβρο – Τεράστια επιχείρηση της Πυροσβεστικής με πυροσβέστες από 9 χώρες

Για ακό­μα ένα βρά­δυ οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις που επι­χει­ρούν στον Έβρο έδω­σαν μάχη με τις ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις. Σύμ­φω­να με την Πυροσβεστική,…

Επικαιρότητα
Αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης — Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα

Μάχη με τις ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις δίνουν οι δυνά­μεις πυρό­σβε­σης ενώ η πολι­τι­κή προ­στα­σία είναι σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα και σήμε­ρα Σάβ­βα­το 26/8…

Κοινωνία
Φωτιά στην Πάρνηθα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Διαχειρίσιμες οι διάσπαρτες εστίες στο Στείρι Βοιωτίας

Σημα­ντι­κά βελ­τιω­μέ­νη είναι η εικό­να της πυρ­κα­γιάς στην Πάρ­νη­θα, καθώς οι άνε­μοι έχουν πέσει, με απο­τέ­λε­σμα να διευ­κο­λύ­νο­νται οι προσπάθειες…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Απροστάτευτος ο λαός: Εικόνες καταστροφής στην Πάρνηθα κατέγραψε η κάμερα του 902.gr (VIDEO – ΦΩΤΟ)

Εικό­νες κατα­στρο­φής στην Πάρ­νη­θα. Στρέμ­μα­τα δάσους έχουν γίνει στά­χτη… Σπί­τια κάη­καν ολο­σχε­ρώς… Κιν­δύ­νε­ψαν ανθρώ­πι­νες ζωές… Εικό­νες που έχου­με ζήσει ξανά…