Περιήγηση: Φωτιά

Επικαιρότητα
Όλα τα νεότερα από τα πύρινα μέτωπα: Τεράστια καταστροφή στο Δάσος της Δαδιάς, σε Λέσβο ‑Ηλεία

Πενή­ντα οκτώ δασι­κές πυρ­κα­γιές εκδη­λώ­θη­καν το τελευ­ταίο 24ωρο, που στο σύνο­λο τους αντι­με­τω­πί­στη­καν άμε­σα, και οι περισ­σό­τε­ρες τέθη­καν υπό έλεγχο…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Οι πυρκαγιές είναι διαχρονικό έγκλημα όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων

«Οι κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές είναι δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα όλων των μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σε­ων κατά της ζωής, κατά της περιου­σί­ας και φυσι­κά κατά…

Επικαιρότητα
Εφιαλτική η νύχτα στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς — Στον καιρό πλέον οι ελπίδες για αναχαίτιση της φωτιάς

Με ανέ­μους έντα­σης έως 4 μπο­φόρ συνε­χί­ζε­ται σήμε­ρα η επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης της μεγά­λης πυρ­κα­γιάς στο Εθνι­κό Πάρ­κο Δαδιάς. Μετά από…

Επικαιρότητα
Κρέστενα: Μάχη για να κρατηθεί η φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές — Ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα

Τέσ­σε­ρα πυρο­σβε­στι­κά αερο­πλά­να και τέσ­σε­ρα ελι­κό­πτε­ρα ξεκί­νη­σαν να επι­χει­ρούν με το πρώ­το φως της ημέ­ρας πάνω από το μέτω­πο της…

Επικαιρότητα
Για 4η μέρα ανεξέλεγκτη η φωτιά καίει το δάσος Δαδιάς — Ώρες αγωνίας στη Λέσβο

Στον Έβρο η πυρ­κα­γιά συνε­χί­ζει να καί­ει για τέταρ­το 24ωρο, προ­κα­λώ­ντας ανυ­πο­λό­γι­στη κατα­στρο­φή σε ένα δάσος μονα­δι­κής ομορ­φιάς που αποτελεί…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μαρία Κομνηνάκα από τα Βατερά: Η απουσία της πρόληψης μας κάνει για άλλη μία φορά να μετράμε τις πληγές μας

«Στα Βατε­ρά γίνο­νται απο­κα­ΐ­δια τα επι­χει­ρή­μα­τα της κυβέρ­νη­σης ότι υπάρ­χει πλή­ρης ετοι­μό­τη­τα για την αντι­με­τώ­πι­ση των πυρ­κα­γιών, ότι υπάρ­χει στελέχωση…