Περιήγηση: Φωτιά

Επικαιρότητα
Φωτιά τώρα — Λέσβος: Πυρκαγιά σε δασική περιοχή-Προληπτική εκκένωση των Βατερών

Η προ­λη­πτι­κή εκκέ­νω­ση του πολυ­σύ­χνα­στοι του­ρι­στι­κού προ­ο­ρι­σμού των Βατε­ρών απο­φα­σί­στη­κε πριν από λίγο από τον δήμαρ­χο Δυτι­κής Λέσβου Ταξιάρ­χη Βέρρο…

Επικαιρότητα
Για τρίτη ημέρα η φωτιά καταστρέφει το μοναδικό δάσος της Δαδιάς — Δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης

Τέσ­σε­ρα πυρο­σβε­στι­κά αερο­σκά­φη και 9 ελι­κό­πτε­ρα απο­γειώ­θη­καν από νωρίς το πρωί για να κάνουν ρίψεις στο μέτω­πο της πυρ­κα­γιάς στην…