Περιήγηση: Χανιά

Επικαιρότητα
Χανιά: Αμερικανοί ναύτες προκάλεσαν επεισόδια — Παράσταση διαμαρτυρίας της Επιτροπής Ειρήνης

Σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Δημαρ­χείο Χανί­ων σήμε­ρα Σάβ­βα­το στις 12.30 το μεση­μέ­ρι, για τα επει­σό­δια που προ­κά­λε­σαν Αμε­ρι­κα­νοί ναύ­τες του…

Επικαιρότητα
Χανιά: Πικετοφορία το Σάββατο ενάντια στη μετατροπή της Σούδας σε κόμβο μεταφοράς επικίνδυνων υλικών

Πικε­το­φο­ρία το Σάβ­βα­το στις 11 το πρωί στην πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγο­ράς ενά­ντια στη μετα­τρο­πή της Σού­δας σε κόμ­βο μετα­φο­ράς επικίνδυνων…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Διάβημα στην κυβέρνηση για την τρομοκράτηση 14χρονης από ΝΑΤΟικούς στα Χανιά

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα σε διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας προς τους υπουρ­γούς Δικαιο­σύ­νης Κ. Τσιά­ρα και Προστασίας…

Επικαιρότητα
Χανιά: ΝΑΤΟικοί στρατιώτες εισέβαλαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε μαθήτρια με την οικογένειά της!

Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί, μέλη του πλη­ρώ­μα­τος του αερο­πλα­νο­φό­ρου Τρού­μαν, εισέ­βα­λαν σε δωμά­τιο ξενο­δο­χεί­ου στα Χανιά, την Κυρια­κή το βρά­δυ, όπου διέ­με­νε 14χρονη…

Κοινωνία
Γηροκομείο κολαστήριο στα Χανιά: Προφυλακιστέοι οι 4 από τους 7 κατηγορούμενους

Προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νοι κρί­θη­καν οι τέσ­σε­ρις από τους επτά κατη­γο­ρού­με­νους, με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη Ανα­κρι­τή και Εισαγ­γε­λέα, για την υπό­θε­ση των…

Επικαιρότητα
Χανιά: Κινητοποίηση ενάντια στην παρουσία του αεροπλανοφόρου «Τρούμαν» στην Σούδα

Αγω­νι­στι­κά υπο­δέ­χθη­κε η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Χανί­ων του ΚΚΕ, στην πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγοράς,τους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς φονιά­δες. Παρά την ισχυ­ρή βρο­χή, διορ­γά­νω­σε συγκέντρωση…

Κοινωνία
Εργαζόμενοι e‑food: Συγκέντρωση και μηχανοκίνητη πορεία στα Χανιά

Κεί­με­νο, φωτο­γρα­φί­ες: Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας εργα­ζό­με­νων στην efood, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πλα­τεία της Δημο­τι­κής Αγο­ράς στα Χανιά. Ακο­λού­θη­σε μηχανοκίνητη…