Περιήγηση: Χρήστος Παππάς

Επικαιρότητα
Στο νοσοκομείο με νευρολογικά προβλήματα ο ναζιστής χρυσαυγίτης Χρήστος Παππάς

Σε ειδι­κό κελί στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο Λάρι­σας νοση­λεύ­ε­ται εδώ και λίγες ημέ­ρες ο υπαρ­χη­γός της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή,…