Περιήγηση: 100 χρόνια ΚΚΕ

Εκδηλώσεις
Οι ΚΟ Καισαριανής του ΚΚΕ & ΟΒ της ΚΝΕ σας καλούν στην προβολή του ντοκιμαντέρ “Ο δρόμος μας” για τα 100 χρόνια ζωής και δράσης του ΚΚΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις Και­σα­ρια­νής του ΚΚΕ και οι Οργα­νώ­σεις Βάσης της ΚΝΕ, με αφορ­μή τη δίμη­νη οικο­νο­μι­κή εξόρ­μη­ση, σας…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση του ΚΚΕ για όσους συνέβαλαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων προς τιμήν των 100 χρόνων του Κόμματος

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποί­η­σε εκδή­λω­ση στην αίθου­σα “Αρί­ων” στο Μοσχά­το με τη συμ­με­το­χή όσων συνέ­βα­λαν στην επι­τυ­χία των…

Απόψεις
Έκλεισε ένας αιώνας

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Έκλει­σε έναν ολό­κλη­ρο αιώ­να και παρα­μέ­νει πάντα νέος, αλύ­γι­στος, ακού­ρα­στος, πρω­το­πό­ρος, με τερά­στιες προ­ο­πτι­κές και ορα­τό­τη­τας. Πώς…

Εκδηλώσεις
100 χρόνια ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη: Μεγάλη εκδήλωση στο Παλαί ντε Σπορ στις 9 Δεκέμβρη

Μεγά­λη πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση για τα 100 χρό­νια ζωής και δρά­σης του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του…