Περιήγηση: 100 χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση

Πολιτική
Γ. Μαρίνος: Αποσπάσματα από το κλείσιμο στην τηλεδιάσκεψη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΣΔ

Το Σάβ­βα­το 3/12, η Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας (ΕΚΠ) οργά­νω­σε τηλε­διά­σκε­ψη με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από την…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
102 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Η κοινωνία που εγκαινίασε ο Οχτώβρης του 1917

Το κεί­με­νο είναι βασι­σμέ­νο στον επί­λο­γο της έκδο­σης της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» με τίτλο «1917. Η πορεία προς την Οκτω­βρια­νή Επανάσταση.…

Εκδηλώσεις
Συναυλία για τα 100 χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης, με Αλέκο Ξένο και Ντμίτρι Σοστακόβιτς, στο Ίδρυμα Κακογιάννη

Με τον «Σπάρ­τα­κο» του Αλέ­κου Ξένου, επο­νο­μα­ζό­με­νου και συν­θέ­τη της Αντί­στα­σης, και δύο έργα (ένα της νεό­τε­ρης κι ένα της…

Πολιτική
«Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε»: Μεγαλειώδης εκδήλωση του ΚΚΕ για τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Στο κατά­με­στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας, στη μεγά­λη πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ, στην κορύ­φω­ση του πολύ­μορ­φου και πολύ­μη­νου εορ­τα­σμού για τη συμπλήρωση…