Περιήγηση: 43ο Φεστιβάλ ΚΝΕ

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι να κάνουν τη διαφορά βάζοντας μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες τους και ισχυροποιώντας το ΚΚΕ

«Είμα­στε εδώ. Τα 100 χρό­νια ηρω­ι­κής, μαχη­τι­κής, πρω­το­πό­ρας δρά­σης του κόμ­μα­τός μας είναι εδώ. Όλη η 50χρονη ιστο­ρία της ΚΝΕ…

Επικαιρότητα
Στην Αθήνα η Αχέντ Ταμίμι και η οικογένειά της για το Φεστιβάλ της ΚΝΕ — Φωτό από την άφιξη — Ποια είναι η 17χρονη αγωνίστρια

«Η ΚΝΕ με χαρά ανα­κοι­νώ­νει ότι η 17χρονη Παλαι­στί­νια αγω­νί­στρια Αχέντ Ταμί­μι και η οικο­γέ­νειά της θα πάρουν μέρος στις…

Πολιτική
Πάμε Φεστιβάλ

Κι εμείς οι… μεγα­λύ­τε­ροι. Σ’ αυτή τη μεγά­λη γιορ­τή της νεο­λαί­ας που σκέ­φτε­ται, που ονει­ρεύ­ε­ται, που ορα­μα­τί­ζε­ται μιαν άλλη κοινωνία…

Εκδηλώσεις
Το πρόγραμμα του 43ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στη Θεσσαλονίκη

Στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο «Παύ­λου Μελά», στη Σταυ­ρού­πο­λη, στην «καρ­διά» των Δυτι­κών Συνοι­κιών της πόλης, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν και φέτος οι εκδη­λώ­σεις του 43ου Φεστιβάλ…