Περιήγηση: 49η επέτειος Πολυτεχνείου

Επικαιρότητα
Αθλιότητα από το ΑΠΕ: Κατάφερε να μην πει λέξη για το ΚΚΕ στο ρεπορτάζ για την πορεία του Πολυτεχνείου!

Ούτε μια ανα­φο­ρά δεν γίνε­ται στο ρεπορ­τάζ του Αθη­ναϊ­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων για την πορεία του Πολυ­τε­χνεί­ου, στα μαζι­κό­τα­τα μπλοκ του…

Επικαιρότητα
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ — 49 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό: στον δρόμο του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ανυποχώρητου ΑΓΩΝΑ γράφεται η ΙΣΤΟΡΙΑ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Με μια ογκώ­δη και μαχη­τι­κή δια­δή­λω­ση, που κατέ­λη­ξε στην πρε­σβεία των ΗΠΑ, με συν­θή­μα­τα που μετέ­φε­ραν στον λαό το κάλεσμα…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνο μέσα στον κλειστό χώρο του Πολυτεχνείου! (VIDEO)

Ένα περι­στα­τι­κό ενδει­κτι­κό της συμπε­ρι­φο­ράς των δυνά­με­ων κατα­στο­λής κατέ­γρα­ψε με την κάμε­ρα του ο δημο­σιο­γρά­φος Αλέ­ξαν­δρος Λιτσαρ­δά­κης κατά την διάρκεια…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες λαού στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Χιλιά­δες λαού, εργα­ζό­με­νοι συσπει­ρω­μέ­νοι στα μπλοκ των σωμα­τεί­ων τους, φοι­τη­τές, κάτω από τα πανό των φοι­τη­τι­κών τους συλ­λό­γων και μαθητές…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΑΠΘ: Προσβολή στους νεκρούς και τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου το λοκ άουτ που επέβαλλε η πρυτανεία (VIDEO)

Πρω­το­φα­νή χαρα­κτή­ρι­σε ο Ηλί­ας Κον­δύ­λης, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής του ΑΠΘ, την από­φα­ση της πρυ­τα­νεί­ας του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου να κλεί­σει τις σχολές…

Επικαιρότητα
49η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Την Πέμπτη 17/11 οι πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις

Με τη μεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία προς την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία κορυ­φώ­νε­ται την Πέμ­πτη ο αγω­νι­στι­κός εορ­τα­σμός της 49ης επε­τεί­ου από τον…