Περιήγηση: 49η επέτειος Πολυτεχνείου

Επικαιρότητα
Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ: Αφίσα για το Πολυτεχνείο χωρίς το… «Έξω οι ΗΠΑ»! (ΦΩΤΟ)

Η ξετσι­πω­σιά και πολι­τι­κός αρι­βι­σμός απο­τε­λούν δια­χρο­νι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κό γνώ­ρι­σμα της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας. Σε κάθε επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνείο και στο…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσαν κουβανοί συνδικαλιστές (ΒΙΝΤΕΟ)

Υπό το σύν­θη­μα «Αλλη­λεγ­γύη στην πάλη των λαών, πόλε­μο στον πόλε­μο των ιμπε­ρια­λι­στών», στε­φά­νια στο Πολυ­τε­χνείο κατέ­θε­σε αντι­προ­σω­πεία Κου­βα­νών συνδικαλιστών…

Πολιτική
Θ. Παφίλης: «Το εξεγερτικό πνεύμα του Πολυτεχνείου είναι πάντα επίκαιρο, και τιμάται με την ανυποχώρητη συνέχεια του αγώνα»

Εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου πραγ­μα­το­ποί­η­σε το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας 14/11 η Περι­φε­ρεια­κή Οργά­νω­ση ΑΕΙ Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΚΝΕ στο Αμφιθέατρο…

Εκδηλώσεις
ΚΝΕ: Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εκδή­λω­ση στο Πολυ­τε­χνείο (συγκρό­τη­μα Πατη­σί­ων) την Τρί­τη 15 Νοέμ­βρη στις 5.30 μ.μ. με ομι­λη­τή τον γραμ­μα­τέα του ΚΣ, Νίκο Αμπα­τιέ­λο, διορ­γα­νώ­νει η Οργάνωση…