Περιήγηση: BBC

Διεθνή
BBC: Η Ελλάδα φέρεται να έστειλε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο

Ένα ελλη­νι­κό πολε­μι­κό πλοίο φέρε­ται να ανα­πτύσ­σε­ται στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και είναι πιθα­νό να σταθ­μεύ­σει στα σύνο­ρα Ισρα­ήλ-Λιβά­νου, σύμ­φω­να με…

Διεθνή
To BBC αμφισβητεί την εκδοχή του Λιμενικού για την Πύλο: «Επιζώντες αναγκάστηκαν να σιωπήσουν και εκφοβίστηκαν»

Επα­νέρ­χε­ται στο θέμα του ναυα­γί­ου το βρε­τα­νι­κό BBC. Αμφι­σβη­τεί την επί­ση­μη εκδο­χή του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος και κάνει λόγο για πιθανό…

Επικαιρότητα
Βρετανία: Καταγγελία ότι παρουσιαστής του BBC πλήρωvε έφηβο να του στέλνει φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου

Υπό την πίε­ση της κυβέρ­νη­σης, η διοί­κη­ση του BBC ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ξεκί­νη­σε έρευ­να έπει­τα από καταγ­γε­λί­ες που δημο­σιεύ­τη­καν στον…

Ιστορία
Επιχορηγούμενη αντισοβιετική προπαγάνδα — Η Βρετανία χρηματοδοτούσε μυστικά το Reuters το 1960–70

Απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να κυβερ­νη­τι­κά έγγρα­φα στη Βρε­τα­νία απο­κα­λύ­πτουν πως η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση χρη­μα­το­δο­τού­σε μυστι­κά το πρα­κτο­ρείο Reuters τις δεκα­ε­τί­ες του 1960 και…