Περιήγηση: Iskra

Απόψεις
Χυδαία πολιτικάντικη επίθεση στο δήμαρχο Χαϊδαρίου εξαπέλυσε η «κανονιοφόρος» του οπορτουνισμού «Iskra»

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Χυδαία πολι­τι­κά­ντι­κη επί­θε­ση στο δήμαρ­χο Χαϊ­δα­ρί­ου Μιχά­λη Σελέ­κο εξα­πέ­λυ­σε η «κανο­νιο­φό­ρος» του οπορ­του­νι­σμού «Iskra» με αφορ­μή την επί­σκε­ψη του…