Περιήγηση: New Star

Επικαιρότητα
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Μια διαχρονική «Φόνισσα» και ένας μεγαλόψυχος Καουρισμάκι _Φωτο+Video

Με τη «Φόνισ­σα» του Παπα­δια­μά­ντη και σε σκη­νο­θε­σία Εύας Νάθε­να και ερμη­νεία της Καριο­φυλ­λιάς Καρα­μπέ­τη, αλλά και τη μελαγ­χο­λι­κή διάθεση…