Περιήγηση: Poexania

Απόψεις
The talented Mr. Ford

Γρά­φει ο Φρα­γκί­σκος Λαγω­νι­κά­κης // Στην εκπο­μπή της περα­σμέ­νης Πέμ­πτης (10–11-2016) των Ν. Μπο­γιό­που­λου και Μ. Κοτ­τά­κη στο Real, ειπώθηκε…

Απόψεις
Ο «πολιτικλικορεκτισμός»

Γρά­φει ο Φρα­γκί­σκος Λαγω­νι­κά­κης // Ο «πολιτικλικορεκτισμός»1 Ο πολι­τι­κλι­κο­ρε­κτι­σμός (πολι­τι­κή ορθό­τη­τα) είναι μια τάση που έχει ξεκι­νή­σει από τις ΗΠΑ…