Περιήγηση: UNICEF

Κοινωνία
Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών: 400 παιδιά έχουν πεθάνει κατά μήκος της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου, φέτος

Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι 400 παι­διά έχουν πεθά­νει κατά μήκος της δια­δρο­μής της κεντρι­κής Μεσο­γεί­ου, φέτος, ανα­φέ­ρει η UNICEF, με την ευκαιρία…

Διεθνή
Unicef: Όλο και περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούνται ως «ανθρώπινες βόμβες» στη Νιγηρία

Οι ισλα­μι­στές της οργά­νω­σης Μπό­κο Χαράμ χρη­σι­μο­ποιούν όλο και περισ­σό­τε­ρο παι­διά, στην πλειο­νό­τη­τά τους κορί­τσια, ως «ανθρώ­πι­νες βόμ­βες» στη βορειοανατολική…

Κοινωνία
13 φορές μεγαλύτερος ο αριθμός των προσφύγων που πνίγηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2016

Κατά  τη διάρ­κεια των τριών τελευ­ταί­ων μηνών σημειώ­θη­κε αριθ­μός — ρεκόρ θανά­των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στη Μεσό­γειο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων περί­που 190…

Κοινωνία
Διεθνής Ημέρα Κοριτσιού: Ενα κορίτσι κάτω των 15 ετών αναγκάζεται να παντρευτεί κάθε επτά δευτερόλεπτα

Διε­θνής Ημέ­ρα Κορι­τσιού σήμε­ρα  σε ένα κόσμο που συνο­λι­κά τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού δε γίνο­νται σεβα­στά. Με πολ­λούς τρό­πους και…